Filtry

Informacje prawne

1. INFORMACJE PRAWNE

Zgodnie z postanowieniami artykułów 6-III i 19 ustawy o zaufaniu w gospodarce cyfrowej, informujemy, że:

Ta strona internetowa została opublikowana przez TD Négoce, 510 Rue du Bois la ville Z.I Croix de Metz BP 154, 54200 Toul, FRANCE.
Adres e-mail : skorzystaj z formularza kontaktowego.
Numer Siret  : zwany dalej Redaktorem.
Reżyserem publikacji strony internetowej jest Directeur de publication.

DOSTAWCA ZAPEWNIAJĄCY BEZPOŚREDNIE I TRWAŁE PRZECHOWYWANIE TO:

SARL NEFTIS
2 rue de la Plaine
54320 MAXEVILLE
France Tél. : +33 3 83 27 29 00
www.neftis.com
 

2. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Użytkownik potwierdza, że ​​przeczytał niniejsze warunki użytkowania i zgadza się je uszanować.

Użytkownik strony internetowej potwierdza posiadanie umiejętności i środków niezbędnych do uzyskania dostępu do tej witryny i korzystania z niej. Użytkownik strony internetowej potwierdza, że ​​zweryfikował, że używana konfiguracja komputera nie zawiera wirusów i że jest w idealnym stanie. Wydawca dokłada wszelkich starań, aby oferować użytkownikom informacje i / lub narzędzia dostępne i zweryfikowane, ale nie może ponosić odpowiedzialności za błędy, brak dostępności funkcji i / lub obecność wirusów na swojej stronie , Informacje podane na tej stronie służą wyłącznie do celów informacyjnych i nie mogą odciążyć użytkownika od uzupełniającej i spersonalizowanej analizy. Wydawca nie może zagwarantować dokładności, kompletności i aktualności informacji zamieszczonych na jego stronie. W rezultacie użytkownik przyjmuje do wiadomości wykorzystanie tych informacji wyłącznie na własną odpowiedzialność. Użytkownik jest informowany, że podczas jego odwiedzin na stronie, plik cookie może być automatycznie zainstalowany w jego przeglądarce. Plik cookie to blok danych, który nie identyfikuje użytkowników, ale służy do rejestrowania informacji związanych z nawigacją w witrynie. Ustawienie oprogramowania przeglądarki umożliwia informowanie o obecności pliku cookie i ewentualnie odrzucenie go w sposób opisany na poniższym adresie: www.cnil.fr. Użytkownik ma wszystkie wyżej wymienione prawa w odniesieniu do danych osobowych przekazywanych za pośrednictwem plików cookie w warunkach wskazanych powyżej. Użytkownicy strony internetowej są zobowiązani do przestrzegania przepisów ustawy nr 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r. Dotyczących komputerów, plików i wolności. Naruszenie podlega sankcjom karnym. W szczególności muszą one powstrzymać się, w przypadku danych osobowych, do których mają dostęp lub uzyskać dostęp, przed jakimkolwiek gromadzeniem lub niewłaściwym wykorzystaniem w sposób ogólny, wszelkich aktów mogących naruszać prywatność lub reputacja ludzi. 
 

3. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Ogólna struktura, oprogramowanie, teksty, obrazy animowane lub nie, ich know-how i wszystkie inne elementy składające się na tę witrynę są wyłączną własnością Wydawcy.

Reprezentacja lub powielanie, tłumaczenie, adaptacja, przekształcenie, całości lub części niniejszej witryny i jej zawartości przez jakąkolwiek osobę bez wyraźnej zgody NEFTIS jest zabronione i stanowi naruszenie podlegające karze na podstawie artykułów L. 335- 2 i następne Z Kodeksu własności intelektualnej.

Osoba, która powiela utwór bez zgody autora na serwerze internetowym, aby udostępnić go publicznie, popełnia fałszerstwo (artykuły L 335-2 i L 716-9 CPI). Podrabianie jest czynem niedozwolonym (podlegającym karom) oraz przestępstwem (podlega karze pozbawienia wolności za dwa lata i grzywnie w wysokości 150 000 euro). Podrabianie obejmuje wszystkie nielegalne kopie i transmisje, to znaczy nieautoryzowane. To samo dotyczy baz danych, jeśli takie istnieją, na stronie internetowej chronionej przepisami ustawy z dnia 1 lipca 1998 r. Transponującej w kodeksie prawa własności intelektualnej dyrektywę z dnia 11 marca 1996 r. W sprawie ochrona prawna baz danych, z których NEFTIS jest producentem. Znaki towarowe i logotypy pojawiające się na stronie są zarejestrowanymi znakami towarowymi. Jakakolwiek całkowita lub częściowa reprodukcja tych marek lub logo wykonanych z elementów witryny bez wyraźnej zgody Wydawcy jest zabroniona na mocy Kodeksu Własności Intelektualnej. Użytkownicy i odwiedzający witrynę nie mogą tworzyć hiperłączy do tej witryny bez uprzedniej wyraźnej zgody Wydawcy. Wydawca nie może być odpowiedzialny za dostęp użytkowników za pośrednictwem łączy hipertekstowych skonfigurowanych jako część witryny do innych zasobów w sieci. Wszelkie spory związane z korzystaniem z witryny podlegają prawu francuskiemu. Użytkownik potwierdza wyłączną jurysdykcję właściwych sądów w Nancy.